MAČAK U ČIZMAMA

Dječji vrtić Mačak u čizmama je mladi je i perspektivni vrtić, zamišljen kao mjesto sporta, zabave i učenja, sigurnosti i ugode, druženja i igre, mjesto u kojem ćemo zajedničkom suradnjom malih i velikih ljudi stvoriti sretnu, uspješnu i kreativnu zajednicu.

U našem vrtiću pomažemo djeci da razvijaju i otkrivaju svoje potencijale. Kroz planirane i spontane aktivnosti brinemo se da djeca uče i napreduju poštujući način i tempo učenja, uvažavajući različitosti interesa i sposobnosti svakog pojedinog djeteta.
undefined
U radu s djecom koristimo različite pedagoške koncepcije nudeći bogato, organizirano i poticajno okruženje te bogatstvo materijala koji potiču djecu na aktivnost istraživanja u manjim grupama ili individualno. Kroz projektni rad senzibiliziramo djecu na brigu o prirodi i okolišu te ih potičemo na razvoj kreativnosti i ljubav prema kulturi i umjetnosti.

Svi su naši odgajatelji mlade visokoobrazovane osobe s višegodišnjim pedagoškim iskustvom u radu s djecom.

Naše su skupine heterogene što znači da potičemo druženje djece različite kronološke dobi i kompetencija jer predstavljaju prirodno okruženje, a rad se organizira u manjim skupinama i svatko ima priliku učiti, podučavati i slušati.

Cilj nam je biti vrtić koji nudi sigurno, zdravo i poticajno okruženje u kojem će se dijete osjećati sigurno, zaštićeno i voljeno, stvarajući znatiželjan, istraživački odnos prema okolini gdje će stjecati svoja znanja i spoznaje na osnovi vlastitog iskustva i prema optimalnom razvoju svojih potencijala, umijeća, vještina uz primjerenu potporu odgajatelja.

Program rada Dječjeg vrtića Mačak u čizmama verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U sklopu redovnog programa nudimo učenje ranog engleskog jezika, program predškole za djecu u godini prije polaska u školu te svakodnevni sportski program u suradnji s Edukacijskim centrom specijaliziranim za sportske programe "Žuti mačak".

Surađujemo i s neposrednom okolinom - organiziramo posjete kazalištima, muzejima i ustanovama koje doprinose poboljšanju kvalitete našeg odgojno-obrazovnog rada.