EU projekt

20.02.2022.

Datuma 23. prosinca 2021. godine DV „Mačak u čizmama“ potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 1.855.848,33 kuna. O dodjeli više na linku: http://www.esf.hr/uruceno-75-ugovora-u-vrijednosti-vise-od-177-milijuna-kuna-za-unaprjedenje-usluga-ranog-i-predskolskog-obrazovanja/

Cilj je projekta doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života u obiteljima s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Specifični je cilj projekta unaprijediti uslugu dječjeg vrtića i produljiti radno vrijeme vrtića s ciljem omogućavanja kvalitetnijih programa za djecu i radi bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Programi:

Za djecu polaznike dječjeg vrtića u poslijepodnevnom programu ponudit će se nadopunjeni sadržaj postojećih programa i uvesti novi sadržaji kroz verifikaciju novih programa. Kako bi se udovoljilo potrebama djece za usvajanjem novih vještina i znanja na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, prateći potrebe današnjeg društva i vremena u kojem živimo, u okviru projekta razvijaju se sljedeći programi:

Sportski program - omogućit će cjeloviti razvoj djeteta, razvoj samopouzdanja i svijesti djeteta o ulozi i značenju svakodnevnog vježbanja za stil života

Ekološki program - omogućit će razvijanje ekološke osjetljivosti kroz svakodnevne aktivnosti u kojima dijete uči o prirodi i okolišu na osnovu vlastitog iskustva, kroz sva osjetila

Da bi se ostvarili potrebni pedagoški standardi, u okviru projekta osigurana su sredstva za dodatna zapošljavanja stručnih i pomoćnih djelatnika te sredstva za adekvatno opremanje prostora didaktičkom opremom i materijalima koji pružaju poticajno okruženje za razvoj djeteta, edukacije stručnih djelatnika i dostupnost usluge logopeda.

Osnovne informacije projekta:

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv poziva: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.16)

Naziv projekta: Produljenje radnog vremena DV „Mačak u čizmama“ s ciljem usklađivanja obiteljskog i poslovnog života obitelji naših korisnika

Ukupna vrijednost projekta: 1.855.848,33 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.855.848,33 HRK

Iznos sufinanciranja: 1.855.848,33 HRK (100%)

Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021.-23.08.2023. (20 mjeseci)

Posredničko tijelo 1: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Voditeljica projekta: Barbara Klobučar-Munjaković

 

Više o Europskom socijalnom fondu i Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 na linku: www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/