Sportski program

Djetinjstvo je najvažnija etapa ljudskog razvoja. U djetinjstvu okolina i naučena znanja određuju osobu za cijeli život. Sport je definitivno medij kroz koji možemo najefikasnije utjecati na taj pozitivni razvoj. Sportom, osim fizičkog razvoja, postižemo i psihičko zdravlje djeteta. Dokazano je da je u najranijoj dobi psihički razvoj djeteta direktno povezan s motoričkim razvojem.

Današnji način života, preopterećenost poslom i profesionalnim obavezama postavio je veliku odgovornost na predškolske ustanove, jer roditelji nisu u mogućnosti odgovoriti na razvojne potrebe djeteta. Da bi utjecali na povećanje potencijala svoje djece, roditelji tragaju za najboljim programima.

Danas je dostupno bavljenje bilo kojim sportom i u najranijoj dobi, ali se pojavio problem rane specijalizacije i nedostatak osnovnih motoričkih sposobnosti kod djece što im otežava postizanje dobrih sportskih rezultata u kasnijoj dobi. Ranom specijalizacijom dolazi do brze prilagodbe kod djeteta i vrhunskih sportskih rezultata u ranoj dobi, ali nedostatak osnovnih sposobnosti u kasnijoj dobi značajno usporava sportski razvoj. Hrvatska je prepuna vrhunskih talenata koji u dobi od 10 do 15 godina postižu svjetski vrijedne rezultate, a zatim u dobi kada je potrebna najbolja izvedba i rezultati, ti rezultati izostanu. Najčešći razlog je neovladavanje osnovnih motoričkih sposobnosti u određenoj senzibilnoj fazi razvoja.

Iz tog razloga Dječji vrtić "Mačak u čizmama" odlučio je sportski program integrirati u redoviti program vrtića i time riješiti navedene probleme roditelja.

Sportski program temelji se na višestranom sportskom razvoju usklađenim s pojedinim senzibilnim fazama razvoja djeteta čime djeca razvijaju cijeli niz temeljnih vještina koja će im pomoći da postanu dobri sportaši prije nego se ozbiljno počnu baviti određenim sportom.

Naša filozofija je da program mora biti integriran u redoviti program jer time svakodnevno kroz dulji period možemo značajno utjecati na motoričke sposobnosti djeteta, a roditeljima ostavljamo više slobodnog vremena u poslijepodnevnim satima. Također ako dijete trenira neki određeni sport roditelj je rješen brige da dijete ima previše treninga samo tog sporta.

Iz svega navedenog vidi se da smo se suočili s vrlo zahtjevnim zadatkom i tražeći partnera za provedbu takvog programa, odlučili smo se za Edukacijski centar specijaliziran za sportske programe "Žuti mačak".

undefined

"Žuti mačak" smo odabrali jer smo u njima našli sve što nam je potrebno za provedbu takvog programa, a to je:
-Dvadeset godišnje iskustvo u organizaciji sportskih programa
-Ljudski materijalni potencijal
-U predškolskim programima primjenjuju se iskustva prikupljena u sportskim klubovima "Žutog mačka" koji su dali mnoge nacionalne i međunarodne pobjednike u raznim sportovima. Djeci omogućujemo da nakon završenih programa nastave aktivno bavljenje pojedinim sportom u nekom od klubova "Žutog mačka". Djeca nastavljaju bavljenje sportom u poznatom okruženju, treniraju ih isti treneri, što je vrlo bitno za djecu jer ih ista osoba prati kroz cijeli razvoj, a dijete se osjeća opuštenije.

Sportski program provodi se svakodnevno u trajanju od ukupno 5 sati tjedno, a tematski kroz godinu podijeljen je prema određenim motoričkim sposobnostima koje se postižu elementima gimnastike, atletike, elementima igara s loptom, koturaljkanjem, klizanjem, skijanjem, bicikliranjem i sl. Mjesto provođenja programa je sportska dvorana vrtića i dvorište vrtića koji su opremljeni svim potrebnim rekvizitima za provođenje takvog programa. Zbog položaja vrtića, na rubnom pojasu parka prirode Medvednica, veliki dio programa provodi se u prirodi, što je dokazano najbolji poligon za razvoj djeteta.

Svakodnevni program omogućuje da se svakom djetetu pristupi individualno i na najbolji način utječe na njegove motoričke deficite. Roditelji kroz kontakte s trenerima i osobljem vrtića dobivaju potpuni servis u sportskom razvoju djeteta.

Pored razvijanja motoričkih sposobnosti, djeca svakodnevni bavljenem sportom razvijaju svijest o važnosti tjelesne aktivnosti, razvijaju inteligenciju, samopouzdanje, stvaraju radne navike, razvijaju disciplinu i odnos prema autoritetu i još mnoge druge psihičke, a ne samo fizičke karakteristike.

undefined