Program

Cjelodnevni 10-satni program provodi se za djecu od jedne godine do polaska u školu, u jasličkim skupinama (djeca do 3. godine) i vrtićkim skupinama (djeca od 3-7 godina). Program se temelji na spoznajama humanističkog odgoja i obrazovanja čija su polazišta da je dijete vrijedno samo po sebi, da ima posebna prava i da se u odgoju cijeni djetetovo dostojanstvo te potiče njegov cjeloviti razvoj.

U provođenju programa posebna je pozornost usmjerena na dijete. Prateći i osluškujući potrebe i interese djece planiramo aktivnosti i stvaramo poticajnu sredinu. Prostor je podijeljen na centre aktivnosti koji su opremljeni različitim materijalima (od gotovih didaktičkih do prirodnih i pedagoški nestrukturiranih) koji podupiru proces prirodnog učenja. Dijete istražuje, stvara, manipulira i razvija vještine i sposobnosti kroz različite centre aktivnosti, igranjem i učenjem u malim skupinama, druženjem s djecom različite dobi i kompetencija.

undefined

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Program ranog učenja engleskog jezika u našem vrtiću integriran je u redoviti 10-satni program i odvija se svakodnevno putem individualne komunikacije, u radu s manjim skupinama ili s većim brojem djece. Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, a posebno na govorne sposobnosti i percepciju. Pažljivim osmišljavanjem prostorno-materijalnog okruženja i prilagodljivom organizacijom odgojno-obrazovnih procesa djeci se pruža mogućnost postupnog usvajanja jezika kroz raznolike aktivnosti i poticaje koji na prirodan i aktivan način potiču rano učenje stranog jezika. Dijete jezik upoznaje i usvaja kroz igru, pjesmu, glumu, spontano u svakodnevnim životnim situacijama kao i kroz specifične planski stvorene situacije. Na taj način znanje se ne prenosi direktnim poučavanjem, nego ga dijete stječe i razvija, zajedno s drugom djecom i odraslima. Svako dijete uči na svoj jedinstven način tempom koji je u skladu s njegovom osobnošću.

PROGRAM PREDŠKOLE

Tijekom predviđenog programa osim rješavanja radnih listova za vježbanje grafomotorike i percepcije, dijete usvaja osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razvija predčitalačke vještine, uči se brinuti o sebi, stvara radne navike, uči prepoznati i uvažavati emocije drugih kako bi što spremnije dočekalo obaveze s kojima će se susresti u školi.