Upisi i dokumentacija

Puna ekonomska cijena programa iznosi 595 € Participacija roditelja ovisi o prihodovnom cenzusu roditelja. U ovisnosti o prosječnim prihodima po članu kućanstva određuje se iznos sufinanciranja roditelja te iznos sufinanciranja grada.

 

Prihodovni cenzus

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Grada Zagreba

Mjesečni iznos sufinanciranja RODITELJA

Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 650,01 € i više

172,54 € + 20€ / 1300,00kn +150,69kn

402,56 € / 3033,00kn

Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 500,01 € do 650,00 €

192,45 € + 20€ / 1450,00kn +150,69kn

382,55 € / 2882,32 kn

Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 360,01 € do 500,00 €

212,36 € + 20€ / 1600,00kn +150,69kn

362,64 € / 2732,31 kn

Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 360,00 € kn

232,26 € + 20€ / 1750,00kn +150,69kn

342,74 € / 2582,37 kn

 


DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Prilozi zahtjevu za upis u vrtić:
1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenata)
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, te preslike osobnih iskaznica roditelja
3. Potvrda o zaposlenju roditelja (ne starija od 6 mjeseci )
4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
5. Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju preslike medicinske dokumentacije ili drugo što opisuje i potvrđuje te posebne potrebe.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

ZAHTJEV ZA UPIS  DJETETA

Zahtjev za sufinanciranje u 2023.g. 

Inicijalni intervju roditelja 

Privola roditeljiOPĆA DOKUMENTACIJA VRTIĆA

STATUT DV MAČAK U ČIZMAMA